Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αετινών Αθήνας κατέθεσε προτάσεις στη Διαβούλευση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ…
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αετινών Αθήνας «Ο Μπούμστος»  κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων στη δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για τη βελτίωση της ζωής των συγχωριανών μας και την ανάπτυξη της γενέτειρας μας.