Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Βαρκός: Ομβριοδεξαμενή στο κάμπο του Αετού


O Βαρκός απλώνεται μπροστά από το χωριό μας, στον κάμπο και αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως υγροβιότοπο του Αετού. Σήμερα αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρο τον Αετό αφού ποτίζονται εκατοντάδες γιδοπρόβατα, ενώ το καλοκαίρι τα νερά του έφθαναν μέχρι το τελευταίο χωράφι του χωριού μας. Με το πέρασμα των ετών ο Βαρκός ανέπτυξε το δικό του οικοσύστημα. Πέρα από την φυσική του ομορφιά ο υγρότοπος διαθέτει και μεγάλη βιοποικιλία, καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλά είδη πουλιών, φυτών και ερπετών. Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο βαρκός τα παλιά χρόνια ήταν ένα λουτροθεραπευτικό κέντρο με ιαματικές ιδιότητες. Λέγεται ότι πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, αυτοκράτορες, στρατηγοί κ.α. έρχονταν στο βαρκό για θεραπεία και ανάπαυση. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο ότι ο Βαρκός είχε σπουδαία λουτρά ήταν όταν κατά την διάνοιξη του πριν λίγα χρόνια, ανεβρέθηκαν μεγάλοι χωμάτινοι σωλήνες των οποίων η παρουσία μαρτυρά τη μεταφορά του ιαματικού νερού.