Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Στον Ακαρνανικά όρη (κορυφή Περγαντή) θα εγκατασταθεί σύντομα Αιολικό πάρκο.

Το πρώτο βήμα για να εγκατασταθεί αιολικό πάρκο στην κορυφή «Περγαντή» των Ακαρνανικών έγινε από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας η οποία ενέκρινε στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009, με συντριπτική πλειοψηφία, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
Το Αιολικό Πάρκο το πρώτο που θα εγκατασταθεί στο Ξηρόμερο, είναι δυναμικότητας 19 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 38 MWe) και συνοδών έργων (εσωτερική οδοποιία, οδοποιία πρόσβασης, εσωτερική διασύνδεση, οικίσκος ελέγχου, γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του και υποσταθμός 20/150 KV), ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40 εκατομμύρια ευρώ της εταιρίας «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», στη θέση «Περγαντή» των Δήμων Παλαίρου, Ανακτορίου και Μεδεώνος.
Υ.Γ: ΑΠΟ ΤΟ BLOGS ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS:
Το BLOGS ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS, είναι υπέρ της ήπιας μορφής Ενέργειας, η οποία προστατεύει το περιβάλλον, αφού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα το οποίο εκπέμπεται από την καύση των υδρογονανθράκων και των στερεών καυσίμων και προσφέρει στην εθνική οικονομία μια φθηνή και καθαρή ενέργεια. Όμως επειδή τα Ακαρνανικά Όρη είναι προστατευόμενη περιοχή λόγω του ότι είναι ενταγμένη στο κατάλογο του ευρωπαϊκού δικτύου «Φύση 2000» (Natura 2000) και έχει περιληφθεί, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα, υπάρχει περίπτωση η αιολική ενέργεια να δημιουργήσει και ζημιογόνες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να μελετηθεί η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, με κάθε λεπτομέρεια, να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις με την τοπική κοινωνία (οργάνωση ανοιχτών λαϊκών συνελεύσεων) αλλά και η απαραίτητη ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν από αυτή την επένδυση, ώστε να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας των Ακαρνανικών, ως περιοχή διατήρησης της φύσης.
Πηγή: http://xiromeronews.blogspot.com/