Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Κατασκευάστηκε ένα πλήρες και άριστο δίκτυο συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων στον Αετό.

Ένα μεγάλο έργο, το δίκτυο ομβρίων υδάτων, που αφορά τις υποδομές του χωριού μας, κατασκευάστηκε από τη δημοτική αρχή (Δήμος Μεδεώνος) και έτσι τα νερά της βροχής θα απομακρύνονται στο ρέμα, χωρίς να προκαλούν προβλήματα, πλημύρες και διάβρωση του εδάφους. Το έργο είχε προϋπολογισμό 230.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (προγραμματική κατανομή 35%). Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών συλλογής των ομβρίων στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού. Το έργο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής μας υλοποιείται, ώστε να προσφέρει στους κατοίκους μας ποιότητα ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: